Pracownia projektowa mgr inż. Mieczysław Radomski Pracownia projektowa mgr inż. Mieczysław Radomski

Header

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH, KOSZTORYSOWANIA
I OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI

mgr inż. Mieczysław Radomski

Pracownia istnieje jako samodzielny podmiot gospodarczy od 1988 roku. W okresie swego istnienia opracowano szereg prac projektowych. Rocznie jest opracowywanych 30-80 projektów w zależności od wielkości, skomplikowania technicznego i zakresu rzeczowego. Pracowania specjalizuje się
w opracowywaniu projektów związanych z budownictwem przemysłowym, komunalnym, ogólnym
i mieszkaniowym.
Prace projektowe opracowywane są kompleksowo (zakres wg potrzeb inwestora) również z nadzorem autorsko-inwestorskim. [czytaj więcej]

mgr inż. Mieczysław Radomski
upr. budowlane wykonawcze nr 691/76
upr. projektowe konstrukcyjne nr 559/78
upr. projektowe architektoniczne nr 773/84
upr. rzeczoznawcy budowlanego w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr 796/96/R

Jako właściciel posiadam wykształcenie wyższe ukończone w 1974 r.

Wieloletnia praktyka zawodowa w projektowaniu i wykonawstwie.