Pracownia projektowa mgr inż. Mieczysław Radomski Pracownia projektowa mgr inż. Mieczysław Radomski

Header

Pracownia istnieje jako samodzielny podmiot gospodarczy od 1988 roku. W okresie swego istnienia opracowano szereg prac projektowych. Rocznie jest opracowywanych 30-80 projektów w zależności od wielkości, skomplikowania technicznego i zakresu rzeczowego. Pracowania specjalizuje się
w opracowywaniu projektów związanych z budownictwem przemysłowym, komunalnym, ogólnym
i mieszkaniowym.
Prace projektowe opracowywane są kompleksowo (zakres wg potrzeb inwestora) również z nadzorem autorsko-inwestorskim.

Pracownia poleca usługi w zakresie:

Gwarantujemy solidność wykonania zleconych prac, ich terminowość oraz fachowość. Ceny są negocjowane przed rozpoczęciem projektu w oparciu o przedstawiony przez inwestora program użytkowy obiektu.
Jeżeli przepisy szczegółowe tego wymagają prace są zaopiniowane pod względem prewencji pożarowej, sanitarno-epidemiologicznej oraz BHP i ergonomii.
Rozmowa wstępna i wizyta w terenie przed rozpoczęciem prac są bezpłatne.
W zakresie branż instalacyjnych pracownia współpracuje z branżystami posiadającymi odpowiednie uprawnienia.